Tietosuoja

Tietosuoja – Yogaia

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999)
10§ ja 24§

Yogaia Oy (”Yogaia”) kunnioittaa yksityisyyttäsi ja suojaa Yogaian online-sivustoa ja -palvelua sekä muita Yogaian tarjoamia palveluita ja applikaatioita (yhdessä ”Palvelut”) käyttävien henkilöiden (”Käyttäjä(t)” tai ”Sinä”) yksityisyyttä. Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa Sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja (”Henkilötiedot”) ja ei-henkilökohtaisia tietoja keräämme, ja miten käytämme näitä tietoja.

Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkeen Palveluiden käyttöön, ja Sinun tulee lukea tämä asiakirja ennen kuin aloitat Palveluiden käytön. Tämä Tietosuojakäytäntö on myös osa Yogaian Käyttöehtoja. Jos et hyväksy tätä Tietosuojakäytäntöä taikka Yogaian Käyttöehtoja, et voi käyttää Palveluita.

Yogaia kerää sekä henkilötietoja että ei-henkilökohtaisia tietoja, sekä yhdistelmiä tällaisista tiedoista. ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. Yogaia voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Yogaia voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoa poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

Yogaia tarjoaa Palveluita kaikille 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Yogaia ei tietoisesti kerää, ylläpidä tai käytä alle 18-vuotiaiden henkilötietoja.

Yogaia ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista joita kolmannet osapuolet voivat tarjota.

Henkilötietojen käsittely

Yogaia kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä ja kerätä niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita tarvitaan: käyttäjätilien ja – profiilien luomiseen; maksuliikenteen hoitamiseen; Palveluiden käyttämiseen, ylläpitoon, muokkaamiseen ja kehittämiseen; Käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen Käyttäjille; viestinnän mahdollistamiseen Palveluissa; sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen.

Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan yhdistää kolmansilta osapuolilta saatuihin tietoihin ymmärtääksemme paremmin mieltymyksiäsi ja tarjotaksemme parempia palveluita.

Yogaia sitoutuu noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaan sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Yogaian henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Kerättävät tiedot ja tietolähteet

Keräämme tietoja useista luokista ja lähteistä:

 • tietoja, jotka Käyttäjä antaa
 • teknisesti kerätyt tiedot Palveluiden käyttämisestä
 • kolmansien osapuolten antamat tiedot (kuten sosiaalinen media), jotka liittyvät Palveluihin.

Keräämme tietoja, jotka annat meille esimerkiksi rekisteröityessäsi Palveluiden käyttäjäksi tai käyttäessäsi Palveluita. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, syntymävuosi, kieli ja aikavyöhyke. Keräämme myös tietoja koskien ostohistoriaa sekä joogatunneille osallistumisista Palveluissa.

Palvelut voivat ottaa yhteyden käyttämiisi sosiaalisen median palveluihin ja profiileihin tietojen keräämiseksi Sinusta, mikäli annat tällaiselle palvelulle luvan antaa nämä tiedot Yogaialle. Näin ollen Yogaia voi luvallasi kerätä tietoja Sinusta sosiaalisen median profiileistasi.

Keräämme myös tietoja teknisesti Palveluiden käytöstä. Nämä tiedot voivat sisältää seuraavia tietoja: IP-osoite; toiminnat ja niiden ajat Palveluissa; paikkatiedot IP-osoitteen perusteella; mobiililaitteen tunnistenumerot; käytetyn laitteen sekä käyttöjärjestelmän ohjelmistoversio; käyttöjärjestelmän tyyppi; yhteysajat; selaimen tyyppi ja kielivalinta; laitteen MAC-osoite; mobiililaitteen IMEI-koodi; sähköpostiosoite (jos olet kirjautunut esimerkiksi Facebookiin tai Google+ -palveluun); sekä Palveluihin ohjanneen sivuston osoitteen.

Kehittääkseen Palveluita Yogaia voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä, kerätäkseen ja käyttääkseen ei-henkilökohtaisia tietoja. Google Analytics kerää ja tallettaa tietoja kuten: internetsivustojen vierailuajat; vieraillut sivut; sivustojen yksittäisten sivujen vierailuajat; vierailijan IP-osoitteen; vierailijan käyttämän käyttöjärjestelmän; sekä laitteen tiedot.

Yogaia voi ottaa käyttöön ominaisuuden mainosten sisällyttämiseksi Palveluihin, ja voi käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa teknologiaa tietojen keräämiseksi Palveluista. Tällainen mainonta voi perustua käyttäjäprofiilin tietoihin kohdennettujen mainosten tarjoamiseksi, ja tällainen mainonta voi tulla myös ulkopuolisilta mainosverkostoilta.

Halutessasi voit jakaa kanssamme Applen Terveys ohjelman tietoja ja saada näin tuntisuosituksia perustuen aktiivisuustasoosi. Yogaia käyttää Terveys ohjelman tietoja vaan tähän tarkoitukseen eikä jaa koskaan tietojasi kolmansien osapuolien kanssa. iPhonen asetuksista voit hallita Terveys ohjelman sisältöä ja mitkä ohjelmat saavat käyttää sitä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käyttämällä Palveluita annat aina tietoja itsestäsi Yogaialle. Palveluiden käyttöön liittyen, kuten kommunikoimalla Palveluiden sisällä, saatat antaa tietoja itsestäsi myös muille käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot ovat julkisesti muiden käyttäjien nähtävillä, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa. Yogaia ei vastaa mistään sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka päätät itse tuoda julki Palveluiden sisällä.

Yogaia ei luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten ilman Sinun hyväksyntääsi, pois lukien sellaisten erityisten ohjelmien tai ominaisuuksien käyttöön liittyen, joista sinulla on mahdollisuus osallistua tai olla osallistumatta. Yogaia ei ole vastuussa kolmansien osapuolten Henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietojasi voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan Palveluiden sisällä ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä luvallasi myös Yogaian sähköpostimarkkinointiin.

Yogaia voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Yogaia voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Yogaialla on oikeus jakaa henkilötietojasi edellä mainituille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi Yogaialle. Yogaia ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

Yogaia voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; Palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita; Palveluhyödykkeiden käytöstä; klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneiden kolmansien osapuolten kanssa avustaakseen näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Palveluita, promootioita ja/tai Palveluiden käytettävyyttä. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Yogaia voi jakaa Käyttäjän tietoja (ml. henkilötiedot) mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jos Yogaia tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle. Sinua koskevia tietoja taikka anonyymiä tietoa voidaan jakaa mainostajille, julkaisijoille, yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille.

Käyttämällä Palveluita tiedostat ja hyväksyt, että Yogaian Palveluiden palvelin voi sijaita tai voidaan sijoittaa Euroopan Unionin tai Yhdysvaltojen ulkopuolelle, ja tietojasi voidaan tämän vuoksi siirtää näiden alueiden ulkopuolelle. Yogaia noudattaa tällaisissa siirroissa ja tietojen ylläpidossa Henkilötietoja ja tietosuojaa koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä sekä tätä Tietosuojakäytäntöä.

Rekisterin suojaus

Henkilörekisteriä ylläpidetään erillisen palveluntuottajan asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Yogaialle, Yogaian työntekijöille sekä Yogaian yhteistyökumppaneille, joille Yogaia on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Pääsy tietokantaan on mahdollista vain sellaisille henkilöille, joille Yogaia on antanut nimenomaisen valtuutuksen. Vaikka Yogaia tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Yogaia tulee ilmoittamaan internetsivuillaan mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat henkilötietojen turvallisuuden. Yogaia voi myös tilapäisesti sulkea Palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Yogaia käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen kävijöitä, heidän Palveluiden käyttöään sekä heidän käyttötottumuksiaan parantaakseen Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen Palveluita edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Palveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sen seurauksella, että osa Palveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi Yogaia voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja. Tällaiset seurantatyökalut voivat muuttaa laitteesi asetuksia tai säätöjä.

Palvelut eivät tällä hetkellä sisällä kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia. Tulevaisuudessa Yogaia voi sisällyttää kolmansien osapuolten mainoksia Palveluihin, ja nämä mainokset saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Yogaia vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Huomaathan, että Palvelut eivät välttämättä toimi suunnitellulla tavalla, mikäli Yogaia ei saa tietoa oleskelu- tai asuinpaikastasi (valtion tai maan tarkkuudella).

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen.

Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva Henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Yogaia tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Yogaian mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Yogaia voi edelleen lähettää asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Palveluiden tarjoamista tai Yoogan liiketoimia.

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Yogaia voi yksipuolisesti muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään Yogaian internetsivustolle, ja tästä syystä käyttäjiä kehotetaankin säännöllisesti tarkistamaan kyseinen sivu mahdollisten Tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta Käyttäjien oikeuksiin ilman nimenomaista hyväksyntään.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Yogaiaan seuraava yhteistyietoja käyttäen:

    Yogaia Oy
    Y-tunnus:  2575120-6
    Osoite:   Westendintie 1, 02160 Espoo
    Sähköposti: info@yogaia.com
    www-osoite: www.yogaia.com